درس دینامیک و ارتعاشات

نمرات نهایی درس دینامیک و ارتعاشات را اینجا مشاهده کنید

 

دانلود کتاب دینامیک (فارسی) تالیف مریام
اعضا گروه ………………… تمرین ۱ تمرین ۲ تمرین ۳ تمرین ۴ تمرین ۵ تمرین ۶ میان ترم از ۴ نمره تمرین ۷ تمرین ۸
نعمت الله افشاری – امیرحسین زمانی سنگر عدم تحویل عدم تحویل تحویل تحویل تحویل تحویل

زمانی:۰٫۵

افشاری:۲٫۵

   
محمدجواد سبزی علی آبادی – علیرضا شهاب الدین – یونس مرادی عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل تحویل عدم تحویل تحویل

سبزی:۰٫۵

شهاب الدین:۰٫۵

مرادی:۰

   
حمیدرضا غلامی- معین نظرنوکنده تحویل داده شد تحویل داده شد تحویل تحویل تحویل تحویل

غلامی:۰٫۵

نظرنوکنده:۲٫۵

   
محمدجواد فهیمی- علی همت پور عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل تحویل تحویل تحویل

همت پور:۰٫۷۵

فهیمی:۰٫۵

   

مطلب پیشنهادی

درس ریاضی عمومی ۲/ ریاضی کاربردی

نمرات درس ریاضی کاربردی و ریاضی عمومی را اینجا مشاهده و سپس به صدای ضبط …

همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها