درباره ما

وب سایت دکتر احمد رحمتی علائی

در صفحه اصلی وب سایت تجربیات شخصی و علمی تحقیقاتی خودم در شاخه مهندسی راه آهن را به شما کاربران محترم ارائه میکنم.

در بخش فروشگاه سایت کتابهابی تالیفی اینجانب به همراه مجموعه فایلهای آموزشی و پروژه ای به ویژه در خصوص نرم افزار المان محدود دینامیکی غیرخطی LS-DYNA قرار داده شده است

امید است مورد رضایت شما دوستان واقع گردد

با احترام. مدیر سایت

همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها