دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان

دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه دانشگاه فنی و حرفه ای کشور که تنها متولی آموزش عالی فنی و حرفه ای در کشور می باشد، در تداوم مسیر تحصیلی دوره متوسطه فنی و حرفه ای (هنرستان های فنی، کشاورزی، تربیت بدنی و …) فعالیت دارد.
عمده فعالیت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان در حال حاضر در سطوح تحصیلی کاردانی و کارشناسی است. و هدف اصلی آن تربیت تکنسین فنی ماهر می باشد. لذا دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان علاوه بر داشتن توانایی های علمی، از مهارت های عملی و کاربردی لازم نیز برخوردارند و اکثرا در زمینه های مربوط به رشته تحصیلی خود جذب بازار کار می شوند.

مدرک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و برای ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور معتبر می باشد. طول دوره تحصیل در دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان در هریک از مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ۲ سال و کارشناسی پیوسته ۴ سال است. ورودی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان از طریق ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش کسور صورت می پذیرد.

آدرس: سمنان، بلوار شریف واقفی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها