درس نقشه کشی با رایانه

نمرات نهایی درس نقشه کشی با رایانه را اینجا مشاهده کنید

 

نام دانشجو …………………. تمرین اول تمرین دوم تمرین سوم تمرین چهارم
عباس جوادی عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل
محمدمهدی جوینی عدم تحویل تحویل تحویل تحویل
مهدی حیدری عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل
امیررضا خزائی عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل
علی درویشی عدم تحویل عدم تحویل تحویل عدم تحویل
علیرضا دهقانی عدم تحویل عدم تحویل تحویل عدم تحویل
مهیار شفیعی عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل
علی اصغر فروغی زاده تحویل تحویل تحویل تحویل
عبدالغفور قربانی عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل
محمدمهدی کریمی گوکه عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل
علیرضا گودرزی عدم تحویل تحویل عدم تحویل عدم تحویل
علی منتظری عدم تحویل تحویل تحویل عدم تحویل
سید علیرضا مهدی نژاد عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل
علی نوروزی بارکی عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل تحویل
علیرضا یاسمی نیا عدم تحویل تحویل عدم تحویل عدم تحویل

مثالهای عملی در کلاس:

تمرین جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

مطلب پیشنهادی

درس ریاضی عمومی ۲/ ریاضی کاربردی

نمرات درس ریاضی کاربردی و ریاضی عمومی را اینجا مشاهده و سپس به صدای ضبط …

۲ دیدگاه

  1. استاد تشکر بابت وبسایت خوبتون و مطالب مهم ک میذارید

همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها