فرم ثبت نام کلاس آنلاین LS-DYNA

ثبت نام دوره آموزشی حلگرهای Multiphysics در نرم افزار LS-DYNA

دانلود سرفصل دوره 

  --------------------------------------------------------------------

  نام و نام خانوادگي (الزامی)

  تلفن همراه (الزامی)

  ايميل (الزامی)

  رشته و مقطع تحصیلی (اختياري)

  روز و ساعت پیشنهادی برای برگزاری دوره(اختياري)

  همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها