تدریس دانشگاه

دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان

دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان

دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان شامل دانشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان، دانشکده فنی و حرفه ای دختران سمنان، دانشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود و دانشکده کشاورزی امیرآباد دامغان به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه دانشگاه فنی و حرفه ای کشور که تنها متولی آموزش عالی فنی و حرفه ای در کشور می باشد، در …

توضیحات بیشتر »

همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها