خانه / بایگانی برچسب: آموزش و تدریس نرم افزار LS-DYNA

بایگانی برچسب: آموزش و تدریس نرم افزار LS-DYNA

دانلود نرم افزار LS-DYNA R4/ R6/ R7

دانلود نرم افزار LS-DYNA

یکی از نرم افزارهای المان محدود کارآمد در شبیه سازی مسائل با نرخ کرنش بالا (High Strain Rate) نرم افزار LS-DYNA است. کدهای المان محدود که قابلیت متمایز این نوع شبیه سازی را دارند به هیدروکد معروف هستند چرا که در این وضعیت مواد حتی جامدات (SOLID) رفتاری همانند سیال (FLUID) از خود نشان میدهند. تجربه نشان میدهد سرعت حلگر …

ادامه نوشته »

همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها


ثبت نام
دوره آنلاین پیشرفته و تخصصی

مدلسازی عددی انفجار با نرم افزار LS-DYNA

(با مباحث کاملا جدید و مثالهای کاربردی)

ثبت نام

شروع دوره چهارشنبه 15 آذر 1402